Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
successfully
phó từ
có kết quả, thành công, thắng lợi, thành đạtsuccessfully
[sək'sesfəli]
phó từ
thành công; thắng lợi; thành đạtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.