Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
relaxing
relaxing
[ri'læksiη]
tính từ
làm suy yếu, làm bải hoải (về khí hậu)
relaxing climate
khí hậu làm bải hoải


/ri'læksiɳ/

tính từ
làm chùng, làm yếu đi, làm giảm đi, làm bớt căng thẳng !relaxing climate
khí hậu làm bải hoải

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.