Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
quick/slow on the uptake
quick/slow+on+the+uptake
thành ngữ uptake
quick/slow on the uptake
sáng ý/tối dạ; hiểu nhanh/chậm hiểu điều muốn nóiGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.