Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
inchavirable


[inchavirable]
tính từ
không thể úp, không thể lật úp (tàu thuyền)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.