Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impostor
impostor
[im'pɔstə]
Cách viết khác:
imposter
[im'pɔstə]
như imposter


/im'pɔstə/ (impostor) /im'pɔstə/

danh từ
kẻ lừa đảo
kẻ mạo danh

Related search result for "impostor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.