Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hunks


/hʌɳks/

danh từ
người keo cú, người bủn xỉn

Related search result for "hunks"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.