Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hundredthweight


/'hʌndrədweit/

danh từ, (viết tắt) cwt
tạ (ở Anh bằng 50, 8 kg, ở Mỹ bằng 45, 3 kg)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.