Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
hipparque


[hipparque]
danh từ giống đực
(sử học) viên chỉ huy đoàn kỵ binh (cổ Hy Lạp) (xem hipparchie)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.