Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hellion
hellion
['heljən]
danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
người khó chịu; người hay quấy rầy
đứa trẻ tinh nghịch


/'heljən/

danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)
người khó chịu; người hay quấy rầy
đứa trẻ tinh nghịch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hellion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.