Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
goulet


[goulet]
danh từ giống đực
hẻm núi
lạch cảng
goulet d'étranglement
đoạn đường khó đi qua (đầy những khó khăn trở ngại)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.