Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
geochemistry


noun
the chemistry of the earth's crust (Freq. 1)
Hypernyms:
chemistry, chemical science


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.