Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fantastic

fantastic
[fæn'tæstik]
tính từ
kỳ quái, quái dị, lập dị
vô cùng to lớn, dị thường
a fantastic sum of money
một món tiền vô cùng to lớn
(từ hiếm,nghĩa hiếm) tưởng tượng, không tưởng
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người kỳ cục, người lập dị


/fæn'tæstik/

tính từ
kỳ quái, quái dị, lập dị
đồng bóng
vô cùng to lớn
a fantastic sum of money một món tiền vô cùng to lớn
(từ hiếm,nghĩa hiếm) tưởng tượng, không tưởng

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người kỳ cục, người lập dị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fantastic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.