Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
colloquer


[colloquer]
ngoại động từ
(Colloquer des créanciers) (luật học, pháp lí) xếp hạng chủ nợ (theo thứ tự trước sau được trả nợ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.