Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cloop
cloop
[klu:p]
danh từ
tiếng bốp (mở nút chai)
nội động từ
kêu bốp (nút chai)


/klu:p/

danh từ
tiếng bốp (mở nút chai)

nội động từ
kêu bốp (nút chai)

Related search result for "cloop"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.