Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
chipmunk

chipmunk

chipmunk

Chipmunks are rodents that live in North America and Asia.

Xem chipmuck


/'tʃipmʌk/ (chipmunk) /'tʃipmʌk/

danh từ
(động vật học) sóc chuột

Related search result for "chipmunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.