Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Pháp (Vietnamese French Dictionary)
chịu chết


tout à fait incapable; qui est dans l'impossibilité
Bài toán khó quá, nó chịu chết không làm được
le problème est trop difficile, il est tout à fait incapable de le faireGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.