Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Carl Van Doren


noun
United States writer and literary critic (1885-1950)
Syn:
Van Doren, Carl Clinton Van Doren
Instance Hypernyms:
writer, author, literary critic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.