Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Callitris


noun
evergreen monoecious coniferous trees or shrubs: cypress pines
Syn:
genus Callitris
Hypernyms:
gymnosperm genus
Member Holonyms:
Cupressaceae, family Cupressaceae, cypress family
Member Meronyms:
cypress pine


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.