Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Cadra figulilella


noun
moth whose larvae attack dried fruits and cereal products
Syn:
raisin moth
Hypernyms:
pyralid, pyralid moth
Member Holonyms:
Cadra, genus Cadra


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.