Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
Astacura


noun
crayfish
Syn:
Astacidae, family Astacidae
Hypernyms:
arthropod family
Member Holonyms:
Decapoda, order Decapoda
Member Meronyms:
crayfish, crawfish, crawdad, crawdaddy, Astacus,
genus Astacus, Cambarus, genus Cambarus


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.