Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
amphisbaena
amphisbaena
[,æmfis'bi:nə]
danh từ
(thần thoại,thần học) rắn hai đầu
(động vật học) thằn lằn giun


/,æmfis'bi:nə/

danh từ
(thần thoại,thần học) rắn hai đầu
(động vật học) thằn lằn giun

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.