Chuyển bộ gõ


Từ điển Pháp Việt (French Vietnamese Dictionary)
amerrir


[amerrir]
nội động từ
đỗ xuống biển (của thuỷ phi cơ)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.