Chuyển bộ gõ


Từ điển Oxford Learners Wordfinder Dictionary
allergic eczema


noun
eczema caused by an allergic reaction
Hypernyms:
eczema
Hyponyms:
baker's eczema


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.