Chuyển bộ gõ


Từ điển WordNet v3.1 - WordNet Dictionary
adobe brick


noun
sun-dried brick;
used in hot dry climates
Syn:
adobe
Hypernyms:
brick
Substance Meronyms:
adobe


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.