Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unvarying
unvarying
[ʌn'veəriiη]
tính từ
không thay đổi, không biến đổi; ổn định


/ n've rii /

tính từ
không thay đổi, không biến đổi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.