Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfashionableness




unfashionableness
[ʌn'fæ∫nəblnis]
danh từ
sự không đúng mốt, sự không hợp thời trang; sự không lịch sự, sự không sang trọng


/'ʌn'fæʃnəblnis/

danh từ
tính không đúng mốt, tính không hợp thời trang


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.