Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
turn a profit
turn+a+profit

[turn a profit]
saying && slang
profit from, make money
It will be a year before we turn a profit on this new product.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.