Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
trái mùaadj
out of season, out of fashion

[trái mùa]
tính từ
out of season, out of fashionGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.