Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
thumbtack

thumbtack
['θʌmtæk]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đinh bấm (như) drawing-pin


/'θʌmtæk/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đinh bấm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.