Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tài tình


[tài tình]
very skilful, very artistic.
able, talented, gifted, giftsvery skilful, very artistic


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.