Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soke
soke
[souk]
danh từ
quyền tài phán
địa hạt tài phán (chịu một quyền tài phán đặc biệt)


/souk/

danh từ
quyền tài phán
địa hạt tài phán (chịu một quyền tài phán đặc biệt)

Related search result for "soke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.