Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skillful
skillful
['skilfl]
Cách viết khác:
skilful
['skilfl]
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) như skilfulkhéo tay; tài giỏi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.