Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sesquitertial
sesquitertial
[,seskwi'tə:∫əl]
tính từ
(thuộc) tỷ số 43


/,seskwi'tə:ʃəl/

tính từ
(thuộc) tỷ số 4 3


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.