Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sâm nghiêm


[sâm nghiêm]
(từ cũ) Decorous and quiet.
Nhà cửa sâm nghiêm
Decorous and quiet house.(từ cũ) Decorous and quiet
Nhà cửa sâm nghiêm Decorous and quiet house


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.