Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
roué
roué
['ru:ei]
danh từ
người chơi bời phóng đãng, người dâm đãng (nhất là một người có tuổi)


/ru:'ei/

danh từ
thằng vô lại, thằng đểu, kẻ du đãng; kẻ trác táng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.