Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
risqué
risqué
['ri:skei]
tính từ
táo bạo; suồng sã, khiếm nhã (như) risky
a risqué remark
một lời nhận xét khiếm nhã


/'ri:skei/

tính từ
táo bạo; suồng sã, khiếm nhã
a risqué remark một lời nhận xét khiếm nhã


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.