Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prepossession
prepossession
[,pri:pə'ze∫n]
danh từ
thiên kiên, ý thiên (về cái gì)


/,pri:pə'zeʃn/

danh từ
thiên kiên, ý thiên (về cái gì)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.