Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poll-tax
poll-tax
['poultæks]
danh từ
thuế thu như nhau đối với mọi người (hoặc mọi người lớn) trong cộng đồng; thuế thân


/'poultæks/

danh từ
thuế thân

Related search result for "poll-tax"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.