Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
overproud
overproud
['ouvə'praud]
tính từ
quá kiêu ngạo, quá tự hào


/'ouvə'praud/

tính từ
quá kiêu ngạo, quá tự hào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.