Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
outstandingly
phó từ
khác thường; hết sức đặc biệtoutstandingly
[aut'stændiηli]
phó từ
khác thường; hết sức đặc biệt
play outstandingly
chơi rất hay
outstandingly good
hết sức tốtGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.