Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
old-fashionedness


/'ould'fæʃndnis/

danh từ
sự không hợp thời trang
tính chất nệ cổ, tính chất lạc hậu


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.