Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mis-spelt


/'mis'spel/

ngoại động từ mis-spelt /'mis'spelt/
viết văn sai, viết sai chính tả


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.