Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
kind of
kind+of
thành ngữ kind
a kind of
hồ như
I had a kind of feeling this might happen
tôi hồ như cảm thấy rằng việc này có thể xảy ra
he's a kind of unofficial adviser, but I'm not sure exactly what he does
ông ta hầu như là một cố vấn không chính thức, nhưng tôi chẳng biết đích xác ông ấy làm gìGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.