Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
kim ngọc


[kim ngọc]
Valuables.
People of rank and fashion.Valuables
People of rank and fashion


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.