Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
không ngớt


[không ngớt]
ceaseless; uninterrupted; constant; nonstop
Nói không ngớt
To talk nonstop
Mưa không ngớt
It rained nonstopCeaseless, continual


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.