Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interplanetary
interplanetary
[,intə'plænitəri]
tính từ
giữa các hành tinh, liên hành tinh


/,intə'plænitəri/

tính từ
giữa các hành tinh; giữa (một) hành tinh và mặt trời


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.