Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immortal hand
immortal+hand
[i'mɔ:tl'hænd]
danh từ
(từ lóng) những con bài tốt nhất (bài pôke)


/i'mɔ:tl'hænd/

danh từ
(từ lóng) những con bài tốt nhất (bài pôke)

Related search result for "immortal hand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.