Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horologer
horologer
[hɔ'rəlɔdʒə]
danh từ
thợ làm đồng hồ


/hɔ'rəlɔdʤə/

danh từ
thợ làm đồng hồ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.