Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
full-bodied
full-bodied
['ful'bɔdid]
tính từ
ngon, có nhiều chất cốt (rượu)


/'ful'bɔdid/

tính từ
ngon, có nhiều chất cốt (rượu)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "full-bodied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.