Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
frog-in-the-throat
frog-in-the-throat
['frɔginðə'θrout]
danh từ
sự khản tiếng, sự khản cổ


/'frɔginðə'θrout/

danh từ
sự khản tiếng, sự khản cổ

Related search result for "frog-in-the-throat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.